Algemene voorwaarden

De bijeenkomsten vinden plaats op de data en tijden zoals op de site vermeld staan.
Als een bijeenkomst niet doorgaat omdat de docent ziek is, wordt deze zo snel mogelijk ingehaald. Er wordt een datum gepland in overleg met de cursisten. Bij de cursusdata is vaak reeds een optie voor een inhaalles vastgelegd.

Zodra je je hebt ingeschreven, ben je verplicht het cursusgeld te voldoen.
Je ontvangt een factuur per mail. De inschrijving is pas afgerond als het cursusgeld betaald is. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus moet je betaling zijn voldaan. Heb je je korter dan twee weken voor aanvang van de cursus ingeschreven, dan dient het cursusgeld per direct te worden overgemaakt.

Betaal op tijd om zeker te zijn van een plaats.
Het kan voorkomen dat de cursus ver voor aanvang is volgeboekt en er mensen op de wachtlijst staan. Indien je niet op tijd betaalt, kan je plaats worden aangeboden aan iemand op de wachtlijst. Betaal dus op tijd om zeker te zijn van een plaats.

Annuleren kan tot twee weken voor aanvang van de cursus.
Je kunt, per mail, tot twee weken voor het begin van de cursus annuleren. Later annuleren is niet mogelijk en het cursusgeld blijft volledig invorderbaar. Als je je vlak voor aanvang van de cursus inschrijft, en je deelname is begonnen, is annuleren niet meer mogelijk. Voor particulieren geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Bedenktermijn vervalt als je je korter dan 14 dagen voor aanvang hebt ingeschreven en hebt deelgenomen aan het eerste lesmoment.

Wanneer krijg je geen geld terug?
Je krijgt geen geld terug bij niet-gevolgde lessen of wanneer je de cursus voortijdig afbreekt. Ook als er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de cursist.

Gegevens cursist & privacy.
Wij vragen bij inschrijving je adresgegevens + mobiele telefoonnummer. Deze gebruiken we alleen binnen het kader van de lessen. Het adres voor de factuur en je e-mailadres of mobiele telefoonnummer om snel in contact te zijn met elkaar gedurende de cursus. Verder spelen wij deze gegevens absoluut niet door aan derden.

Vragen met betrekking tot de cursus of van administratieve aard.
Wij beantwoorden onze mail altijd zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen. Tijdens de schoolvakanties zijn wij minder goed bereikbaar.

Af- en aanwezigheid in de lessen.
Er wordt van de cursist een zekere inzet verwacht, bijvoorbeeld dat je alle lessen volgt en alle opdrachten maakt. Een keer ziek zijn kan natuurlijk en wij doen dan ons uiterste best om te zorgen dat je het huiswerk krijgt zodat je de volgende les weer mee kunt doen. Bij chronische afwezigheid kunnen wij op een zeker moment de kwaliteit van de cursus niet meer waarborgen. Bovendien kan wisselende af- en aanwezigheid van een cursist erg storend zijn voor de groepsdynamiek. We hanteren daarom een aanwezigheidsverplichting van 80%.

Condities waaronder de cursus niet doorgaat of uitgesteld wordt.
Als er voor een cursus te weinig aanmeldingen zijn, kan het zijn dat de cursus niet doorgaat of uitgesteld wordt tot er wel voldoende inschrijvingen zijn. Je ontvangt hier zo spoedig mogelijk bericht over, maar uiterlijk een week voor aanvang van de cursus. Als de cursus niet doorgaat, ontvang je het betaalde cursusgeld in zijn geheel terug. Wij zijn, door overmacht of om wat voor reden dan ook, gerechtigd een andere docent in te zetten, de lessen niet te laten doorgaan of de cursus op een ander dan het afgesproken tijdstip te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld door een cursus uit te stellen of de cursus online te geven. In zo’n geval is geen restitutie van het lesgeld mogelijk.

Als er voor een cursus te weinig aanmeldingen zijn en de cursus niet doorgaat.
Je ontvangt hier zo spoedig mogelijk bericht over, maar uiterlijk een week voor aanvang van de cursus. Je ontvangt het betaalde cursusgeld dan in zijn geheel terug.

Zakelijk tarief en kortingen.
Soms worden er, als je voor een bepaalde datum betaalt, kortingen op het cursusgeld aangeboden. Deze korting geldt alleen voor particulieren. Als je cursus wordt betaald door je werkgever, geldt de reguliere cursusprijs. 

Werkprocessen en copyright.
Alle informatie die door klanten verstrekt wordt, is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. Onze docenten verklaren dat het werk dat binnen de lessen door cursisten geschreven wordt en alles wat besproken wordt, ook binnen die lessen blijft. De geschreven werken blijven intellectueel eigendom van de schrijver. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de cursus. Hiervan ligt het copyright bij de betreffende docent. Het cursusmateriaal is met grote zorgvuldigheid samengesteld en de cursist mag dit materiaal niet voor eigen doeleinden gebruiken, noch mag het cursusmateriaal buiten de lessen gereproduceerd worden, wel het door de cursist geschreven werk dat eruit is voortgekomen.

Veiligheid in de les.
Indien een cursist zich op welke wijze dan ook misdraagt waardoor de kwaliteit van de cursus of de veiligheid van de andere cursisten niet meer gewaarborgd is, of als de samenwerking tussen cursist en docent onmogelijk blijkt, dan zijn wij gerechtigd de gemaakte overeenkomst eenzijdig op te zeggen, zonder (gedeeltelijke) restitutie van het lesgeld. Ook zijn wij gerechtigd de cursist per direct toegang te weigeren tot ons opleidingsinstituut.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten.
Zodra er een overeenkomst is met Schrijfcursus Utrecht en je hebt een factuur ontvangen, gelden deze voorwaarden.

Beide partijen handelen in goed vertrouwen.
Wij zijn een klein bedrijf dat zichzelf ten doel stelt hoogwaardige exclusieve schrijfcursussen aan te bieden en die naar alle tevredenheid te laten verlopen. Onze docenten zetten zich daar met hart en ziel voor in. Om dit mogelijk te maken, vertrouwen wij erop dat beide partijen de hier beschreven afspraken nakomen.

Mocht er onverhoopt toch een klacht zijn?
Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. We geven binnen twee weken antwoord en handelen een klacht binnen maximaal vier weken af. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, word je daarvan binnen de eerder vastgestelde termijnen in kennis gesteld met inhoudelijke redenen en te verwachten uitsluitsel. Wij streven ernaar geschillen in der minne op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan sturen wij het geschil door naar mr. G.J.A. van Dijk van De Eik juridisch adviesbureau te Zeewolde. Hun uitspraak is bindend voor Schrijfcursus Utrecht en wij zullen voldoen aan alle verplichtingen die uit deze uitspraak voortvloeien. 


Klachten en de wijze van afhandeling.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

Zodra je je inschrijft via het formulier, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

Ga terug naar het inschrijfformulier.